Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Poštovani ?itaoci, Sva izdanja magazina ZRNO možete ?itati u digitalnom izdanju po cijeni od 1 eura. Dovoljno je da se registrujete, platite karticom ili PayPal ra?unom i snimite digitalno izdanje magazina na Vaš kompjuter.
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
REGISTRACIJA
Trenutno posjetilaca
Trenutno aktivnih Gostiju: 4 
Home Category Blog Kako radi prigušiva?

Pitanje ?itaoca: Pozdrav iz Biha?a. Interesuje me prigušiva? za pušku, komore, svrha komora, šta se nalazi izme?u komora, itd. Molim vas da navedeno objasnite.      Odgovara: Mladen Puziga?a

Pokuša?emo najkra?e što se može da odgovorimo na ovo pitanje. 

Pucanj iz vatrenog oružja, kao što smo ve? o tome pisali, je kompleksan i poti?e iz više izvora buke. Pucanj inicijalne kapisle, oslobo?enih barutnih gasova, i progresivni zvu?ni talas projektila su sjedinjeni u jedinstven akusti?ki efekt po izlasku projektila iz cijevi. Za rad prigušiva?a, posebno je interesantan pucanj koji nastaje kada projektil u kontaktu sa vazduhom probije zvu?ni zid. Ovaj zvuk je oštar kratak i rezak. Ovakav pucanj proizvodi i vrh bi?a koji pri opružanju dostiže brzinu koja je ve?a od brzine zvuka.

Da bi se smanjio nivo buke prilikom pucanja iz vatrenog oružja potrebno je umanjiti efekte pomenutih elemenata pucnja. Ako se uprošteno kaže da je potreban hvata? barutnih gasova zajedno sa produktima izgaranja inicijalne kapisle ne?emo odstupiti od osnovne definicije ure?aja za redukciju nivoa buke. Ovde ?emo koristiti izraz pucanj a ne eksplozija jer barut nije brizantni eksploziv nego jak potiskivaju?i, odnosno fugasni energent.

Ure?aji za prigušenje zvuka se po funkciji dijele na razbija?e pucnja i prigušiva?e. Prigušiva?i se mogu konstrukciono podijeliti na integrisane i montažne.

Da bismo jasno shvatili rad ure?aja za prigušenje buke pomenuli smo na?in njenog nastanka. Koeficijent širenja barutnih gasova u odnosu na zapreminu baruta je veoma veliki. Ovaj podatak je veoma važan kod prora?una zapremine prigušiva?a.

Prvi prigušiva? je izra?en prije ta?no sto godina i njegov konstruktor Hajrem P. Maksim je konceptualno osmislio jedinstven ure?aj koji ?e da zavrtloži i ohladi barutne gasove mijenjaju?i im smjer iz pravolinijskog u kružno kretanje. Rotiranjem se smanjila izlazna brzina i toplota gasova.

Unutar prigušiva?a, segmenti koji su poredani u tijelu, formiraju niz komora od kojih je prva obi?no ekspanziona i ostale su vrtložne komore za hla?enje gasa.

Prete?a savremenih prigušiva?a su bile razne perforirane cijevi, obložene mrežicama za odvo?enje toplote. Naj?eš?e je pominjana ?eli?na vuna odnosno ?eli?na špena koja je trebala da primi toplotu gasova. Ovakav prigušiva? je bio težak i kvarljiv pa se od njega veoma brzo odustalo. Barutni gasovi su imali preveliku energiju i nabijali su žicu ka stijenkama, gurali je van i otkidali komade koji su poslije nekontolisano ispadali.

Moderni prigušiva?i u sebi imaju samo komore koje nemaju nikakve dodatke za apsorbovanje toplote i zvuka. Na ovaj na?in se pove?ao i koristan volumen ure?aja.

Komore imaju zadatak da prihvate udarni talas oslobo?enih barutnih gasova, da ih zavrtlože ?ime sila barutnih gasova neutrališe samu sebe. Vrtloženje unutar niza složenih komora prigušiva?a dovodi do usporavanja i konfuzionog kretanja gasa. Produženi boravak hladi, usporava barutne gasove i omogu?uje porast površine kontakta izme?u tijela prigušiva?a i barutnih gasova. Po izlasku iz ure?aja, brzina barutnih gasova je zna?ajno ispod brzine zvuka (oko 330m/s) i uslovi za pojavu pucnja su eliminisani.

Zbog stvaranja progresivnog zvu?nog talasa po izlasku projektila iz cijevi (kod nadzvu?nih projektila), nastaje drugi pucanj, tako da ga prigušiva? ne može utišati. Ovaj pucanj nastaje van tijela prigušiva?a. Ni najbolja konstrukcija komora ne?e omogu?iti tih izlazak projektila ukoliko se ne koristi podzvu?ni metak.

Korištenje jakih laboracija je mogu?e samo u jednostavno konstruisanim razbija?ima pucnja jer nemaju mnogo komora u sebi. Velika koli?ina baruta neminovno višestruko pove?ava silu barutnih gasova koji destruktivno djeluju na komore, odnosno ?lanke prigušiva?a, što može da dovede do kvara ili potpunog uništenja ure?aja.

Da ne bi bili zabune, pojedine konstrukcije ure?aja za redukciju pucnja su iste ali su efekti razli?iti zavisno od vrste metka koji se koristi.

Podzvu?na municija je uglavnom u pištoljskim kalibrima, 22LR, 6.53, 7.65, 9K i poneki 9x19 (Para). Nivo buke pucnja 22LR je 120db, 9 Para 155db a karabina 223 Remington 165 db. Pore?anja radi, nivo buke ljudskog govora je 45 - 50db. Kvalitet redukcije pucnja svakako zavisi od inicijalnog nivoa buke.

Pokušaji da se obezbjedi bešumno funkcionisanje oružja su naveli konstruktore i na upotrebu silikonskog prstena koji ima funkciju „brisa?a“ projektila.

Puške i pištolji sa fiksnim cijevima mogu da koriste prigušiva?e raznih konstrukcija i ako ste vidjeli bilo kakav ure?aja za redukciju zvuka na revolverima, znajte da je to mogu?e samo u filmu. Na kraju, kao što rekosmo, o svemu ?emo ovome opširnije pisati u narednim brojevima.

Ako išta, sada bar znamo da kažemo pucanj iz vatrenog oružja pa ne?emo govoriti eksplozija.

Autor: Mladen Puziga?a

www.zrno.ba

 

Komentari (3)
  • zarko  - javite mii
  • adnan
    pozdrav,imam pitanje u vezi ove zvr?ke :) gdje bi mogao i ko bi mogao mi napraviti jedan? :) pozz
  • Anoniman  - re:
    adnan napisao:
    pozdrav,imam pitanje u vezi ove zvr?ke :) gdje bi mogao i ko bi mogao mi napraviti jedan? :) pozz
Samo registrirani korisnici mogu pisati komentare!
 
Secured by Siteground Web Hosting