Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Obavještavamo cijenjene čitaoce da će vaš i naš magazin Zrno izlaziti samo u elektronskom obliku i biće dostupan na našoj Internet stranici www.zrno.ba
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Home Lov / lovačka oprema Lov LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA

LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA

Kod naših lovaca vrlo često se javlja dilema sa kojim kalibrom i kojim zrnom krenuti u lov na visoku divljač našeg podneblja. Ovu dilemu stvaraju i stalna prepucavanja u stručnoj literaturi i lovačkim glasilima o univerzalnom kalibru i naravno svako svog konja hvali i tako se neki favorizuju. I kod kalibara postoji „moda“ koja najviše zavisi od toga koja fabrika oružja ili municije se favorizuje na tržištu. Autor: Irmenji Ferenc

Prilikom prikazivanja ovih kalibara u zavisnosti od proizvođača pojavljuju se balistički podaci u veoma različitim mjernim jedinicama koje za našeg običnog lovca nisu uvijek sasvim jasni. To je najizraženije kod američkih kalibara koji su u zadnje vrijeme prodrli na naše tržište.

Zbog toga sam želio kroz ovaj članak da se zajednički podsjetimo na pravila visokog lova, izbor i učinak našeg oružja i municije a sve to na osnovu praktične primjene na našim terenima. Želim iznijeti svoja praktična iskustva iz tog domena, naravno ne sa tim ciljem da negiram naše vrsne balističare i njihova naučna prikazivanja, nego da pomognem našim lovcima da cijene svoje oružje ili da odaberu pravo za lov visoke divljači.

U poslijeratnom periodu ovaj problem je bio veoma jednostavan i uglavnom se sveo na jedini i najpopularniji kalibar 8x57 JS jer se do njega dolazilo najlakše, prepravljanjem popularnog M-48 za lovački karabin a i metaka je bilo dovoljno. To je bio veoma pouzdan kalibar za svu vrstu visoke divljači našeg podneblja, jeste da nije imao najbolju balističku putanju zrna na većim daljinama, ali sa korekcijom su prosječni strijelci postizali dobre rezultate.

Manji krug naših lovaca je koristio i evropske magnum kalibre kao što je 7x66 SE Von Hofe (7x75 R SE Von Hofe-za kombinovane puške), 6,5 x 68 (6,5x68R) i njegov „stariji brat“ 8x68 S, ali ovi kalibri i pored odličnih osobina nisu bili puno korišteni od naših lovaca, zbog toga što nismo imali ni oružje ni municiju za njih isto kao i kalibar 9,3x62 ; 9,3x64 i 9,3x74 R.

Međutim tržište je učinilo svoje i kod nas su se u zadnjih 10 godina pojavili američki kalibri kao 243 Winch (contra, 6,5x57), 270 Winch. (contra, 7x64), 30-06 (contra, 8x57) zatim 308 Winch koji su potisli evropske kalibre navedene u zagradi i to zbog velikog izbora oružja i zrna u tim kalibrima a naročito zbog jeftinog metka.

Pored standardnih kalibara su se pojavili i mali kalibri 5,6mm za lov srneće divljači kao što su 222 Rem. Magnum, 223 rem. 22-250 za nas poznatijih i brzo su osvojili naše lovce naročito cal. 223 Remington. Pojavili su se i za nas najpoznatiji Magnum kalibri 7mm Rem.Mag. 300 Winch.Mag. kao tzv. „Overkill“ kalibri (Sveubice) za jaču visoku divljač.

Na njemačkom govornom području se pojavio popularni kalibar 30 R Blasser čije dejstvo se mjeri sa 300 Winchester Magnum, zatim 6,5x65 i 6,5x65 R koji je po svemu sudeći zamjena za starijeg brata 6,5x68. Isto tako 6x62 FRERES i 6x62 R FRERES a od jačih kalibara 8x74R u tzv. KUPLAUF. Od američkih kalibara pojavio se 25-06 Rem 7-08 Rem i tzv. SCHORT Magnum kalibara 7x62,7mm i 270. Veliku popularnost su stekli tzv. LIGHT Magnum zrna od HORNADY, HIGH ENERGY od FEDERALA i HIGH VELOCITI od Remingtona.

Pojavom ovih novih kalibara je nastao pravi haos među našim lovcima. Počela je „Magnumomanija“, trka za univerzalnim kalibrom, pa kod imućnijih parola „za svaku divljač poseban kalibar“, „samo je Magnum puška“, „moj 223 Rem. obara i najvećeg vepra i jelena“ - dobro što nismo tu već ubrajali i slona ili Kafer-bivola. Naši lovci su blistali balističkim tabelama teorijama o kalibrima koji obaraju sve do hiljadu metara itd.

Puno lovaca se uhvatilo u ovu trku, pa su mijenjali ili zapostavili svoje dosadašnje „vjerne sluge“ puške sa po njima „prevaziđenim“ kalibrima, ubjeđivali i druge da to i oni učine jer je samo to ono pravo, a zapravo su zanemarivali praktičan lov, zakonske propise koji regulišu minimalni kalibar s kojim se može loviti određena visoka divljač pa čak i težinu zrna i pravila lova na visoku divljač i lovačku etiku. Zaboravili su praktične pretpostavke za uspješan pogodak i odstrel visoke divljači kao prirodnog blaga koja za nas prave lovce mora biti svetinja. Puno lovaca je promijenilo pušku a da svoje oružje i nisu upoznali i nisu stigli do toga da se uvjere o kvalitetu i učinak iste.

Jako je važno da lovac poznaje svoje oružje i njegove mogućnosti, zatim da ga opremi po svojim mogućnostima sa dobrim nosačima i optičkim nišanom, da se isti stručno montira na oružje, zatim da izabere pravo zrno i da se puška dobro upuca i kao najvažnije da on sam tu pušku proba na strelištu na raznim daljinama i sa mehaničkim i optičkim nišanom. Tako se najbolje upozna sa svojim oružjem i sa balističkim osobinama zrna a i sa svojim realnim lovno-streljačkim mogućnostima.

Pravi lovac na visoku divljač mora znati da se divljač visokog lova ne „ubija“ iz karabina nego se odstreljuje i lovište i divljač nisu poligon i meta za vježbanje, zato uvijek mora da poštuje staro lovačko pravilo, da se divljači mora približiti na pristojnu daljinu sa koje može da osmotri, da li je divljač za odstrel, da li je pozadina bezbjedna i u slučaju pogotka kao i eventualnog promašaja, da ocjeni svoje sposobnosti za dobar pogodak i ako su ovi uslovi ispunjeni da odstreli divljač sa jednim sigurnim pogotkom na dobro mjesto - u plećku.

Lovac je najbitniji faktor

Po mom mišljenju lovac je ipak najbitniji faktor za dobar pogodak. Lovac na visoku divljač treba da ima povjerenje u sebe i u svoje oružje, mora biti svjestan svojih sposobnosti, biti pripremljen i fizički i psihički da bi savladao brzu promjenu situacije i savladati tremu koja je sasvim normalna pojava i koje se ne treba stidjeti jer i u najvještijeg i iskusnog lovca pojava željene i tražene divljači mora proizvesti trenutno uzbuđenje ili radost, i zapravo tada treba djelovati mirno, koncentrisati se samo na divljač i na sebe. To je zapravo spoj divljači i lovca i oružja, i ako su ispunjeni svi prethodno navedeni uslovi tada treba prenijeti svojom čvrstom voljom zrno iz cijevi do tačke željenog pogotka na divljači povlačanjem obarača.

Ukoliko se lovac pridržava ovih pravila uspeh neće izostati, divljač neće biti ranjavana i puštena da propadne u teškim mukama zbog naše lakomislenosti ili grube greške a i izbjeći će se i nezgodan osjećaj promašaja i sve te propratne muke koje prate promašaj ili ranjavanje.

Naravno nemojmo zaboraviti da je lovački i promašiti, ali tada grešku treba da tražimo u sebi i da učimo na tome, a ne da pokušamo krivicu prebaciti na naše oružje ili na drugo lice. Zapravo prva i ostala lovačka i etička pravila treba da budu odlučujuća za izbor pravog kalibra, oružja i samog zrna ili kod poštovanja već postojećeg oružja.

Iz svog iskustva pošto sam ulovio veliki broj visoke divljači raznih vrsta i trofeja a najviše iz uzgojnog odstrela sa različitim kalibrima zaključio sam sljedeće.

Pored mojih pušaka kuglara zahvaljujući lovočuvarima i mojim prijateljima prilikom uzgojnog odstrela raznih vrsta divljači koristio sam svaki kalibar naveden u uvodnom dijelu (sem navedena tri kalibra 9,3mm) sa raznim vrstama zrna i uvjerio sam se da za odstrel srneće divljači odgovaraju svi navedeni kalibri od 5,6mm (naravno i drugi isti kalibri evropske proizvodnje koje nisam nabrojao npr. 5,6x50 itd.) ali se trebaju koristiti samo u lovu na srneću divljač, zbog male mase zrna. Iz ove grupe kalibara mi se najviše dopao 223 Rem. Zbog efikasnosti putanja zrna i ponašanja divljači nakon pogotka.

Iz grupe standardnih kalibara najviše koristim cal. 243 Winch. za srneću divljač, za lov dovokoze, muflona i jelena lopatara. Slobodno mogu reći da je to izmišljeno oružje za ravničarske terene u lovu na srneću divljač i dajem mu apsolutnu prevagu u odnosu na kalibre iz prethodne grupe a naročito zbog toga da u slučaju da naš ravničarski lovac u svom lovištu slučajno naiđe na divlju svinju sa preciznim pogotkom iz tog kalibra, divlja svinja se sa sigurnošću može odstrijeliti, što je veoma bitan momenat. Isto tako i vuk u planinskim lovištima.

Srneća divljač se može uspješno loviti i sa ostalim standardnim kalibrima i evropskim i američkim u kojim prilikama dajem prevagu težim zrnima (preko 10 grama) pošto ostave dovoljno energije u tijelu divljači a ne oštete toliko meso divljači kao lakša zrna u istim kalibrima. Isto se to odnosi i za teže magnume.

Jelenska divljač, divlje svinje uključujući i jačeg vepra, muflon, jelen lopatar, divokoza se sve uspješno lovi sa svim evropskim i američkim standardnim kalibrima (tu ne ubrajamo 243 W. od jelenske divljači i divljih svinja i medvjeda) a kod medvjeda izuzev 7x57 i 7x57 R pošto zakon ne dozvoljava. Isto tako i sa težim magnum kalibrima (7 Rem. Mag. 300 W.mag, 8x68 S).

Lično smatram da su ovi magnum kalibri prejaki za divljač našeg podneblja, naime na osnovu mog iskustva divljač pogođena na dobro mjesto iz ovih kalibara rijetko pada u vatri, uvijek ode nekoliko desetine metara od mjesta nastrijela, jer ih zrno tako probije ne ostavljajući svu svoju energiju u tijelu divljači. Sa istim pogodcima iz grupe standardnih kalibara se postiže u našim lovištima isti efekat, a u mojoj praksi je najviše divljači palo na mjestu baš od „prevaziđenog“ našeg 8x57 JS, zato i poštujem taj kalibar i vrlo rado lovim sa njime divlje svinje i jelensku divljač, pored mog 8x68 S.

Moj savjet našim lovcima je da poštuju svoje oružje koje imaju i pridržavanjem pravila kojih smo se malo podsjetili, postići će željene rezultate. A mlađim kolegama da izaberu jedan standardni kalibar, dobru montažu i optiku, jednu vrstu zrna, uz poštovanje lovačke etike i lova. Samo tako će doživjeti mnogo lijepih lovačkih doživljaja.

Autor: Irmenji Ferenc

Časopis Lorist, Novi Sad

www.zrno.ba

Komentari (70)
 • NIKO
  kad pogledate karakteristike strucnjaka iz zastave koji u katalogu o balistici svih poznatih svjetskih kalibara i tropskih opisuju sve kalibre i njihove kineticke energije i padove do 300m, vidite da 8*57JS je metak za respek do 170m,tacno je da od zrna ima najveci pad ali na navedenu daljinu i brzinu puta tezinu zrna cini da konstatacija u gore navedenom tekstu je potpuno tacna...mnogi lovci gadjajuci vepra na udaljenosti do 100m 7mm rem mag dozivjeli su razocarenje dok sa 8*57JS svinje u skoro 85posto sl na mjestu ostaju, napomenucu i to da je izbor municije izuzetno vazan..moj izbor do 100m je grom zrno 12.7grama sve preko treba ici na manju gramazu zbog navedenog pada zrna ...
  DOBAR POGLED!
 • Anoniman
  zrno grom u kalibru 8×57 je težine 12 grama, a zrno što je lakše ima veći pad zbog manje kinetičke energije (pogrešno je misljenje da lakše zrno ima bolju putanju tj. manji pad)
 • darko  - izbor kalibra
  na našem području i lovu na visoku divljač nema potrebe za magnum kalibrima(kojemu je municija i dosta skuplja)osim ako baš lovimo medvjeda ili jelena.8×57 spada u kalibre srednje jakosti kao i 30-06,7×64,308win itd.buduči da lovna etika nalaže lov do realnih daljina (150-180m) navedeni kalibri su sasvim dovoljni.Ako se love predatori mali i rezantni 223rem bit će jako dobar pratilac,kojim se bez problema može odstreliti i veća divljač(srna recimo),nezahtjeva ekstra čvrstu optiku i izuzetno je lagana puška za piršanje i ophodnju lovišta.
  PS.moje mišljenje i iskustvo ----- dobra kob
 • damšo  - iskustvo
  imam dosta iskustva u odstrelu visoke divljači. posjedujem 8x57 i 308win. 8x57 je daleko medju najboljim kalibrima za nase podrucije jako zahvalan kalibar. poz... dobra kob
 • sniper miki
  ja imam M48 preradjen,i bolji kalibar mi netreba
 • dragan
  JA sam lovac 32. g. i imam karabin Zastava 8x57 i 30-06 spring . Kod mene brdsko planinski predeli i velika nadmorska visina i koristim 8x57 kao neprikosnoven samo u zadnje vreme nesto mi vise lezi 30-06 mada su to dva kalibra sasvim blizu i perfomanse su im plizu, bolje pada od 30-03 PPU PSP BT 10,7 G, U VISOKU PLECKU NIKAD , nisam trazio divljac uvek je na MESTU.
 • nik
  Koji je kalibar bolji ili najbolji nadmudrivanje je kao i teorija što je starije jaje ili kokoš. Svaki lovac prvo bi trebao znati u kakovim uvjetima i lovištu lovi, odnosno koju divljač najviše. Zasigurno 7X64, 30-06, 8X57 su univerzalni kalibri i pravi izbori. 7X64 smatram da je pogodniji u lovu na udaljenostima 150 - 250 m, posjeduje vrlo dobru putanju zrna (lagani magnum) i energiju dostatnu za odstrjel, "možda" mu je mana što nema zrna veće težine od 12g. Mišljenja sam da je za odstrel jelenske i crne divljači ipak prednost većeg promjera zrna koja enrgiju bolje prenose i ostavljaju na tijelu divljači. Odstrjel na udaljenosti 100-150 m uvijek mi se pokazao boljim u kalibrima 8X57 i 30-06 (koristio sam zrna Orix, TUG, TIG, Nosler).
  Na udaljenostima iznad 200m zasigurno najbolji izbor je 8X68S. Svojim učinkom zasigurno zapanjuje svakog lovca i stječe se dojam svemočnosti.Nedostatak jedino može biti cijena streljiva. U osmatranjima i izviđanjima divljači najviše mi se "...
 • nik
  Kako u ratnom tako i poratnom dobu puno novopečenih lovaca uzimalo je vojno oružje, prvenstveno vezije mausera M98. Mnogi ne poznaju razliku između kalibara 8 mm, odnosno dvije vrste bušenja cijevi. Prvi naboji u tom kalibru imaju promjer polja 7,80mm, a promjer žljebova 8,07mm odnosno kalibar zrna iznosi 7,90mm. Nova verzija bušenja imade promjer polja 7,89mm, a promjer žljebova 8,20mm. Starije verzije nose oznaku I (Infantry - pješaštvo),a novija oznaku S. Dubina žljebova također bitna kod zrna, npr za bakrene košuljice zrna dubina je između 0,35 i 0,50mm, dok kod čeličnih tombak zrna isti je 0,20 do 0,35mm. Razlika je očita i treba imati na umu da pucanje različitim kalibrom predstavlja opasnost, naročito kada su se vojna zrna "rezala" na vrhu pretvarajuči ih u lovna-ekspandirajuća. Većim skidanjem vrha zrna lako može doći do "izuvanja" košuljice koja je punjena s stražnje strane. Ostaci košuljice u cijevi puške velika je opasnost. Kod ispaljenja zrna 7,9 iz novi...
 • Spasitelj
  Koristim karabin 223 rem i municiju prvi partizan vjerujte mi zrno jeste pre sitno ali mi je divljac uvjek na mjestu.
 • nik
  Zrno kalibra .223 prosječne je težine cca 4 grama i promjwra 5,6 mm. Večini lovaca jasna je namjena tog zrna i kalibra. Navodi da od istog divljač pada"u vatri" tj na mjestu mogu biti točni, ali moramo uzeti u obzir mjesto pogotka zrna na tjelu divljači. Pogodak u glavu (vitalni dio glave), vratnu kralježnicu je izuzetan. Divljač pada, a što s ostalim dijelovima tijela? Poznato je iz dugogodišnjeg iskustva da to zrno "traži mekane djelove" i često ulaz zrna kod plećke, a izlaz na trbuhu, vratu i sl. Brzinom kojom zrno ulazi kida i melje tkivo, kost ne lomi već se po istoj osmakne i putuje po mekom tkivu. Kako je tjelo sazdano od najviše vode (možemo reči) da se stvaraju valovi kao kod udarca po površini vode. Valovi koji nastaju oštečuju tkivo (izgleda kao kosano, kao riža, podliveno krvlju)i udaraju u živčani sustav uslijed čega nastupa smrt. Koja je korist od tako usmrčene divljači? Je li to etički? zato moramo znati što se kojim kalibrom lovi (nije zakonodovac bez...
 • Dominik  - dg
  lovac sam 20 godina i koristim 3 kalibra la lov krupne divljaći ovisno o sezoni imam zastavin karabin M-85 223 rem , kranjev 8x57 js i rusku kombinaciju iz 94 u kalibru 30-06/12-76 imao sam raznih odstrela iz svih kalibara i dosta zanimljivih situacija ; recimo sa 223 imo sam odstrel srnjaka na daljini od 60 m. gdje je divljać nakon pogutka u sred plećke otišla 300 metara i pala nevjerijatno a imao sam pak situaciju sa 30-06 pucanje Vepra preko 180kg na daljini od 150 m. gdje je pao na mjestu ali moje mišljenje i preporuka mlađim lovcima 8x57 Js nema veze jeli kranj ili CZ do 200 metara sa dobrim metkom NORMA orix ili RWS ID clasik 12.7ili 12,8 ,netreba bolja puška pod uvjetom da je upucana na oko cca160 metara !!!! Drugari moje mišlenje je da je bolje kilu bacit nego cijeli dan tražit !!!! Dobra Kob !!! Pozz
 • Anoniman
  ne lupetajte vise rem.222 koristim deset godina i nijedna svinja nije otisla koju sam pucao manite sta pise po knjigama proverite to na delu pa onda komentarisite
 • Anoniman
  nema u tebi lovačke etike. ne kaže se bez veze TEŽA DIVLJAČ- TEŽI KALIBAR. mnogi u svinjari malokalibarkom riješavaju svinje i budu učinkoviti što time ne znsči ds je to primjeren kalibar za divljač
 • Anoniman
  vec duzi period koristim 8x57 i moje misljenj je da je ekstra kaliber
 • zlatko  - 308
  Očigledno da se u komentarima zapostavlja kal. 308 winčester, a tatko je za svi vaši kalibri,sa zrnom od 11,7 g.
  dobar pogled
 • Anoniman  - re:
  Moze li pomoc
  Dvoumim se izmedju 2 kalibra zastava 30-06 i zastava remington magnum 7mm
  Ako mogu iskusni lovci da mi pomognu oki izbora
 • nik
  Moram napomenuti osobno iskustvo kao i dvojice kolega koji su posjedovali zastavinu risanicu u kalibru 7 Rem mag da se je znalo dešavati da ponekad (cca do 2 sek) ne možete izvršiti opetovanje punjenja (repetiranje) naročito kod naboja RWS i Remington, dok kolega koji je imao identičnu pušku nije imao tih događanja. U čemu se pojavljivao problem nisam uspio sa sigurnošću otkriti.
 • Anoniman
  Vezano uz Vašu dilemu oko izbora između ova dva kalibra prvo je potrebno znati koju divljač prvenstveno lovite, što u Vašem lovištu obitava od krupne divljači i kako najviše lovite (dočekom s čeke ili prigonom). Također na kojoj daljini možete vršiti odstrjel, odnosno konfiguracija terena na kojem lovite. Što očekujete od oružja naročito kod pogotka i druge činjenice koje bi mogle utjecati na pravi izbor i zadovoljstvo.
 • Anoniman
  da li možete objasniti šta znači ovaj kalibar pojedinačno svaki broj i oznaku 32 GA X 2 3/4
 • mauser
  8x57 je zakon i za lov uz poštivanje lovne etike tj prepucavanje na razna zrna (težine za srnjaka , vepra , jelena ) prlikom odstrela divljaći nije potrebno ništa više .
 • nik
  Vezano za upit kalibar 32GA X 2 3/4
  radi se o kalibru 32 puške s glatkom cijevi
  G - gauge ( mjera, kalibar)
  A - american
  2 3/4 - dužina patrone (u colima - inchima) što odgovara metričkoj mjeri 70 mm (dva colai + 3/4 cola).
  Ovdje se najvjerojatnije iskazuje kalibar 32 patrona s kuglom (slug).
 • (Zbiornik - portal erotyczny|Z  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  Zapraszam na najlepsze pokazy online.

  http://kamerki.grappes.pl/zbiornik-kamerki-internetowe-filmy-zdjecia-s polecznosc/
 • John Carlson  - zajam ponuda
  Svojim kupcima nudimo savršen dom na temelju poštovanje, ljubaznost i dobru uslugu, imamo potrebne kvalifikacije koji će vam pomoći sa svojim projektima, nudimo osobni zajmovi, suradnje i organizacije koji trebaju kredite za poslovanje malih i srednjih, osobnih ulaganja za kamatne stope u rasponu od 3% do 5% fiksne, ovisno o iznosu i roku zajma s uvjetima otplate koje su korisnije i jeftinije. Osim toga, novac će biti na vašem računu prije bilo kakve isplate situation.email mene HITNO Ime, iznos, trajanje, telefon i zemlja, dobi, spola da mi izravna Kontaktirajte me na: carlsonfinance@yahoo.com
 • Anoniman
  da svaka cast na dobrom razmisljanju
 • Burton Gibb  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  I think it's better not to provide social security number.Do they called you ans ID?

  http://www.iyI5PdipBUiyI5PdipBU.com/iyI5PdipBUiyI5PdipBU
 • more resources  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  Excellent post. Keep posting such kind of info on your site. Im really impressed by it.

  http://0755600910/
 • go!!  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  Your way of explaining everything in this article is actually good, every one be capable of effortlessly know it, Thanks a lot.

  http://0755600910/
 • Asa Bessmer  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  My heart broke when they zoomed in on Nando's face at the beginning of the match. He looked so sad. I honestly considered he'd come in after the 70th minute or so. I'd love for him to see some action in Munich.

  http://www.iyI5PdipBUiyI5PdipBU.com/iyI5PdipBUiyI5PdipBU
 • ds1995  - 7x65 R
  Ima neko iskustva sa ovim kalibrom ? Kakav je u odnosu na 8x57, 7x64, 7x62,...
 • Frederick Buyes  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  I've been reading this blog for your good although. Keep up the wonderful job you are doing here.

  http://www.iyI5PdipBUiyI5PdipBU.com/iyI5PdipBUiyI5PdipBU
 • sir joel williams  - Trebate li hitan zajam?
  Trebate li hitan zajam?
  * Vrlo brzo i hitno prijenos na vaš bankovni račun
  * Otplata počinje osam mjeseci nakon što ste dobili novac u
  bankovni račun
  * Niska kamatna stopa od 2%
  * Long-term otplate (1-30 godina) trajanje
  * Fleksibilni uvjeti kredita i mjesečno plaćanje
  *. Koliko je vremena potrebno da se financirati? Nakon podnošenja zahtjeva za kredit,
  možete očekivati da pripremnom odgovor manje od 24 sata i
  sredstva u roku 72-96 sati nakon primitka informacije koje su nam potrebne
  od tebe.

  Kontaktirajte legitimna i licencirani zajam tvrtka ovlaštena
  da financijska pomoć u druge zemlje.
  Za više informacija i zahtjeva za kredit kontakt obrasca sad preko

  E-mail: cashfirmarena@gmail.com

  SIR EVA Demeter
  ravnatelj
  CASHFIRMARENA TVRTKA
  LONDON
 • web  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  You really make it appear so easy along with your presentation however I find this matter to be really one thing that I think I'd by no means understand. It sort of feels too complicated and extremely broad for me. I am looking forward for your next put up, I'll attempt to get the dangle of it!|

  http://www.siemaco.ch/index.php?mod=users&action=view&id=122718
 • Elina Johnson  - kredit
  Jeste li u potrazi za kredit? Ili su vam odbili kredit od strane banke ili financijske institucije za jedan ili više razloga? Imate pravo mjesto za zajam rješenja upravo ovdje! Elina Johnson kredit tvrtka smo ograničeni u davati kredite poduzećima i pojedincima u niske i pristupačne kamatnu stopu od 2%. Molimo kontaktirajte nas putem e-maila danas putem elinajohnson11@hotmail.com

  PODNOSITELJ PODACI:

    1) Puno ime:
    2) Zemlja:
    3) Adresa:
    4) Država:
    5) Sex:
    6) Bračno stanje:
    7) Zanimanje:
    8) broj telefona:
    9) Trenutno položaj u mjesto rada:
    10) Mjesečni prihod:
    11) Iznos je potrebno:
    12) Zajam Trajanje:
    13) Svrha kredita:
    14) Religija:
    15) Jeste li primijenjena prije;
    16) Datum rođenja;
    hvala,
  Gospođa Johnson Elina
 • Salome Dunagan  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  Hi JanJamm and Sam,

  http://www.iyI5PdipBU.com/iyI5PdipBU
 • click the following web page  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  Howdy! I just would like to give you a big thumbs up for the excellent information you have got here on this post. I'll be coming back to your website for more soon.

  http://weymouthwarriors.net/phpnuke/modules.php?name=Your_Account&op=u serinfo&username=TracyBelbi
 • similar resource site  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  We stumbled over here from a different web address and thought I might check things out. I like what I see so now i'm following you. Look forward to going over your web page for a second time.

  http://www.traffictoplist.com/index.php?a=stats&u=melissalynas
 • Thomas Maratos  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  Very great post. I simply stumbled upon your weblog and wished to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I'll be subscribing on your feed and I'm hoping you write again very soon!|

  http://www.portaleitalia.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo &username=StarlaMair
 • Candace  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  Undeniably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they just don't know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks|

  http://slutloadtube.net/user/SammieLangdonwbdsmrt
 • go  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  I got this web site from my friend who shared with me on the topic of this site and at the moment this time I am browsing this website and reading very informative articles at this time.

  http://www.growcatfish.com/forum/index.php?a=member&m=821618
 • battlefield heroes funds gener  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  Greetings from Florida! I'm bored to death at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you provide here and can't wait to take a look when I get home. I'm surprised at how fast your blog loaded on my phone .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome blog!|

  http://www.scifitopsites.net/index.php?a=stats&u=charlaedmond
 • Taylor Boes  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  I simply can not discover a place here to order a subscribtion to "Letters in the Mail" to get a gift or two and also for myself.It sounds like a wonderful idea and several of my friends are going to be delighted to receive letters in the mail....Diane

  http://www.iyI5PdipBUiyI5PdipBU.com/iyI5PdipBUiyI5PdipBU
 • Glynis  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  Hi there to all, the contents existing at this web site are really amazing for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.

  http://www.pureipb.com/member.php?u=577017
 • Teri Bangs  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  Greate pieces. Keep writing such kind of information on your page. Im really impressed by your site.

  http://websupport.montana.com/phpinfo.phtml?a5B5D=3Ca+href3Dhttps3A2F2 Flivedemo.installatron.com2F1411563383wikkawiki2FTyyvJevonsea3EBattlef ield+play4free+funds+Hack+cheat+engine3C2Fa3E
 • linked website  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  My spouse and I stumbled over here by a different web page and thought I may as well check things out. I like what I see so now i'm following you. Look forward to going over your web page yet again.

  http://metro.taego.kr/?a5B5D=3Ca+href3Dhttp3A2F2Fvincendaley.wordpress .com2F3Ebattlefield+play4free+funds+generator+download3C2Fa3E
 • see this page  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  Howdy! I understand this is kind of off-topic however I had to ask. Does building a well-established blog like yours take a lot of work? I am brand new to operating a blog however I do write in my journal daily. I'd like to start a blog so I can easily share my personal experience and views online. Please let me know if you have any recommendations or tips for new aspiring blog owners. Thankyou!|

  http://pour.pw/online_spiele_kostenlos_downloaden_1327777
 • jose dennison  - ponuda kredita
  Da li vam je potrebna hitna kredit da riješi svoju financijsku potrebama? nudimo kredite u rasponu od 5.000,00 do 250,000,000.00 Max, mi smo pouzdan, efikasan, brz i dinamičan, bez kreditne čekove i nude garantovano 100% stranih kredita u svim periodima ovdje. Također smo izdati kredit u eurima, sterlinga i kursa dolara na sve kredite iznosi 2%, ako ste zainteresirani da se vratim na nas putem josedennison007@gmail.com sa sljedećim informacijama: Vaše ime: Država: Grad: Adresa: traženog iznosa: trajanje: Starost: Sex: Zanimanje: Telefon: Hvala vam. Mr.jose
 • Zada Przybycien  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  Omg, like!!! The interaction involving the 2 is incredible. So are your photos

  http://www.iyI5PdipBUiyI5PdipBU.com/iyI5PdipBUiyI5PdipBU
 • Rossie  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  Hey there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to take a look. I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers! Fantastic blog and superb design and style.

  http://tinylink.in/diabloshop8172
 • just click the next site  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  Awesome post.

  http://www.webfontspreview.com/site/?url=http://socialthat.extor.org/b logs/212503/486876/significant-aspects-for-garena-shells-generator-fre e-download
 • Fabian Gutches  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  I read this article completely on the topic of the resemblance of newest and earlier technologies, it's remarkable article.

  http://www.servisar.es/info.php?a5B5D=3Ca+href3Dhttp3A2F2Fwrity.org2Fo xwallalina2Fblogs2Fpost2F265293EGarena+warcraft+33C2Fa3E
 • habbo credits generator downlo  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  I am genuinely grateful to the holder of this web page who has shared this great piece of writing at here.

  http://www.invisible-players.com/index/users/view/id/63315
 • how to get free habbo credits  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have developed some nice practices and we are looking to exchange solutions with others, why not shoot me an email if interested.

  http://www.phonesexcentralsex.com/index.php?a=stats&u=wycblancanavpeu
 • i thought about this  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  Hi there, You have done an excellent job. I'll certainly digg it and for my part recommend to my friends. I'm confident they'll be benefited from this site.

  http://clip.nguoimiennui.com/profile.php?u=MarioAlpert
 • simply click the following web  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  Thanks in support of sharing such a nice thought, article is fastidious, thats why i have read it entirely|

  http://omgsohot.com/users/CharliJank
 • similar site  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  Awesome things here. I am very satisfied to peer your post. Thanks a lot and I'm having a look ahead to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?|

  http://conradi.ch/media/tools/info.php?a5B5D=3Ca+href3Dhttp3A2F2Fsocia lthat.extor.org2Fblogs2F2135982F4813552Fthe-low-down-on-path-of-exile- feature-points-hacks-exposed3Epath+of+exile+1.2+righteous+fire3C2Fa3E
 • Lorraine Morishito  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  It's an remarkable post in favor of all the internet visitors; they will get advantage from it I am sure.

  http://legolcsobbdomain.info/profile/kathaleelaw
 • free roblox robux generator  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  Useful info. Lucky me I found your website by chance, and I'm surprised why this coincidence didn't happened earlier! I bookmarked it.

  http://www.qqpoint.com/members/profile/451738/CJJWe
 • roblox download mac  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?|

  http://p1962.prtg1.pretago.de/thomin/index.php?mod=users&action=view&i d=98650
 • swtor cartel coins hack no sur  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  Hey there! I know this is kinda off topic but I'd figured I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My site goes over a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!|

  http://ruthard-weber.de/cgi-bin/info.php?a5B5D=3Ca+href3Dhttp3A2F2Fwww .escuelavirtual.registraduria.gov.co2Fuser2Fview.php3Fid3D54138426cour se3D13Eswtor+free+cartel+coins+redeem+code3C2Fa3E
 • simply click the next site  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  Quality content is the secret to interest the visitors to pay a quick visit the web page, that's what this site is providing.

  http://www.indonesia-exporter.com/forum/index.php?a=member&m=1166519
 • warframe free platinum  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  Hey there, You've done a fantastic job. I'll certainly digg it and personally recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this website.

  http://www.bockmeyer.de/data/newsletter_25.php?a5B5D=3Ca+href3Dhttp3A2 F2Fhawa.ly2Findex.php3Fm3Dmember_blog26p3Dview26id3D93726sid3D19273Ewa rframe+free+platinum3C2Fa3E
 • warframe platinum generator v3  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  Very good article. I will be experiencing some of these issues as well..

  http://thzshortener.altervista.org/video_game_2_1183610
 • world of tanks cheat codes iph  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  Hello there! I could have sworn I've visited your blog before but after browsing through some of the posts I realized it's new to me. Anyhow, I'm certainly delighted I stumbled upon it and I'll be book-marking it and checking back regularly!|

  http://takara-sagashi.com/userinfo.php?uid=389912
 • Karol  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  When someone writes an post he/she retains the image of a user in his/her brain that how a user can understand it. Thus that's why this piece of writing is amazing. Thanks!|

  http://0755600910/
 • sir joel williams  - Trebate li hitan zajam?
  Trebate li hitan zajam?
  * Vrlo brzo i hitno prijenos na vaš bankovni račun
  * Otplata počinje osam mjeseci nakon što ste dobili novac u
  bankovni račun
  * Niska kamatna stopa od 2%
  * Long-term otplate (1-30 godina) trajanje
  * Fleksibilni uvjeti kredita i mjesečno plaćanje
  *. Koliko je vremena potrebno da se financirati? Nakon podnošenja zahtjeva za kredit,
  možete očekivati da pripremnom odgovor manje od 24 sata i
  sredstva u roku 72-96 sati nakon primitka informacije koje su nam potrebne
  od tebe.

  Kontaktirajte legitimna i licencirani zajam tvrtka ovlaštena
  da financijska pomoć u druge zemlje.
  Za više informacija i zahtjeva za kredit kontakt obrasca sad preko

  E-mail: cashfirmarena@gmail.com

  SIR EVA Demeter
  ravnatelj
  CASHFIRMARENA TVRTKA
  LONDON
 • sir joel williams  - Trebate li hitan zajam?
  Trebate li hitan zajam?
  * Vrlo brzo i hitno prijenos na vaš bankovni račun
  * Otplata počinje osam mjeseci nakon što ste dobili novac u
  bankovni račun
  * Niska kamatna stopa od 2%
  * Long-term otplate (1-30 godina) trajanje
  * Fleksibilni uvjeti kredita i mjesečno plaćanje
  *. Koliko je vremena potrebno da se financirati? Nakon podnošenja zahtjeva za kredit,
  možete očekivati da pripremnom odgovor manje od 24 sata i
  sredstva u roku 72-96 sati nakon primitka informacije koje su nam potrebne
  od tebe.

  Kontaktirajte legitimna i licencirani zajam tvrtka ovlaštena
  da financijska pomoć u druge zemlje.
  Za više informacija i zahtjeva za kredit kontakt obrasca sad preko

  E-mail: cashfirmarena@gmail.com

  SIR EVA Demeter
  ravnatelj
  CASHFIRMARENA TVRTKA
  LONDON
 • Tori Hayden  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  Hey amiga!!! I like the dress but... I think the top is SO YOU!! So colorful and free flowing- that's my choice for you. You'll create a splash in either. I really like the Limited but haven't shopped there inside of a while- thanks for your reminder. Hugs!!

  http://www.iyI5PdipBUiyI5PdipBU.com/iyI5PdipBUiyI5PdipBU
 • Yuki Goudreau  - LOVAČKOM ETIKOM DO IZBORA KALIBRA
  Nedopušteni znak. prazan komentar
 • sir joel williams  - Trebate li hitan zajam?
  Trebate li hitan zajam?
  * Vrlo brzo i hitno prijenos na vaš bankovni račun
  * Otplata počinje osam mjeseci nakon što ste dobili novac u
  bankovni račun
  * Niska kamatna stopa od 2%
  * Long-term otplate (1-30 godina) trajanje
  * Fleksibilni uvjeti kredita i mjesečno plaćanje
  *. Koliko je vremena potrebno da se financirati? Nakon podnošenja zahtjeva za kredit,
  možete očekivati da pripremnom odgovor manje od 24 sata i
  sredstva u roku 72-96 sati nakon primitka informacije koje su nam potrebne
  od tebe.

  Kontaktirajte legitimna i licencirani zajam tvrtka ovlaštena
  da financijska pomoć u druge zemlje.
  Za više informacija i zahtjeva za kredit kontakt obrasca sad preko

  E-mail: cashfirmarena@gmail.com

  SIR EVA Demeter
  ravnatelj
  CASHFIRMARENA TVRTKA
  LONDON
Komentiraj
Vaši kontakt detalji:
Komentar:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
 
Secured by Siteground Web Hosting