Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
?itajte digitalna izdanja magazina ZRNO. Izborom opcije DIGITALNA IZDANJA sa glavnog menija (lijevo) možete izvršiti pregled svih izdanja ZRNA.
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
REGISTRACIJA
Trenutno posjetilaca
Trenutno aktivnih Gostiju: 11 
Home Noževi Noževi NOŽ KOJI PJEVA - LEGENDA O BOVIJU

U vrijeme kada su se na bajkovite predjele Sjeverne Amerike doseljavali evropski doseljenici nije bilo lako postati poznat i slavan. ?esto su se junaci koji su dostojni pomena povezivali za hrabra i juna?ka djela koja su radili. Nemirna vremena i želja za poslovi?nim ameri?kim napretkom su izrodili mnoge dobre i hrabre, zle i podle likove koji su se nastanili u pisanoj istoriji Amerike i narodnom predanju.         Autor: Mladen Puziga?a

Pored velikih vojskovo?a i ratnika, indijanskih poglavica, ranih industrijalaca, politi?ara i državnika, poznatih revolveraša i probisvjeta jedna od nesumnjivo najve?ih legendi devetnaestog vijeka je bio i pukovnik Džejms - Džim Bovi (James Jim Bowie). Bovijeva vještina u rukovanju nožem ga je na?inila poznatijim od ve?ine ameri?kih predsjednika toga vremena.

Pri?a koja se pomalo izgubila kaže da je Džim Bovi ?uo za kova?a koji bi mu mogao iskovati dovoljno dobar nož, mada je vjerovatno samo on imao na umu šta sve to treba da zna?i. Nož koji je trebao Boviju je morao da bude velike ?vrsto?e, dovoljno duga?ke oštrice i od materijala koji je mogao da se jako izoštrava.

Džim je kova?u pokazao svoj stari nož koji je nosio i rekao; „gospodine, možete li mi iskovati ovakav nož”. To je bio nož tada klasi?ne izrade sa duga?kim i pomalo šiljatim sje?ivom dužine oko 34 cm.

Kova? koji je znao Bovija i reputaciju koja ga je pratila prihvatio je nimalo lak posao i dao sebi rok od sedam dana da mu iskuje nož koji je bio dijelom po zamisli Bovija a dijelom kova?a koji ga je iskovao. Tek nakon sedam dana, majstor je iskovao nož i vjerovatno ni u prikrajku misli nije imao predstavu koliko mu se nebo u tom momentu široko otvorilo.

Na dan dogovora pred kova?kom radionicom Džejmsa Bleka (James Black) se pojavio Džim Bovi i u rukama kova?a ugledao impresivan nož sa koricama od žute glazirane gove?e kože.

Drška koja je virila je bila od polirane orahovine sa nitnama koje su ?vrsto spajale nož u jednu cjelinu.

Gospodine Bovi, molim Vas da isprobate nož i ako ne budete zadovoljni nemojte da mi platite. Rekao je kova? i predao sakralnu oštricu su?enom vlasniku. Evo Vam ovaj komad orahovine pa ga presjecite, nož mora ostati oštar. Bovi je vješto rukovao oštricom koja je po nekim tvrdnjama bila duga?ka 27 centimetara i vrlo brzo presjekao komad drveta. Kova? mu onda re?e, gospodine Bovi, brada Vam je malo porasla molio bih Vas da se obrijete. Bovi je pristao da se obrije a onda je kova? uzeo nož u ruke, zagledao se u oštricu a potom bacio nož nekih desetak metara dalje preko ceste i rekao. Molim Vas da donesete nož, ako ne bude pjevao kada mi ga donesete, prizna?u da sam šarlatan. Bovi je donio nož koji je prošao u poslednji test, pjevao je samo sebi svojstvenu pjesmu ljuto kaljenog ?elika.

Godinama poslije ovog susreta, mnogi su dolazili kod Bleka traže?i nož kakav ima Džim Bovi a kada se pominjao nož koji pjeva, ta?no se znalo na koga i šta se misli.

Nož Džima Bovija je pjevao u mnogim duelima u kojima je gradio slavu i ?ast za sebe i svoga vlasnika. Zadnju pjesmu je otpjevao na Alamu kada je Bovi hrabro poginuo u borbi sa Meksikancima. Dva hrabra zara?ena naroda su izgubila mnogo jedinstvenih i neponovljivih života u ovoj borbi. Poslednja ?etiri preživjela ameri?ka borca su plemenite Meksi?ke vojskovo?e ostavili u životu i u znak poštovanja prema njihovoj hrabrosti dopustili im da odu. Negdje u zgarištu Alama ostala je da trune plemenita oštrica koja pjeva zajedno sa kapom Dejva Kroketa sa dugim rakunovim repom.

Pisani tragovi o životu porodice Bovi pa ?ak i dosjei iz suda kojem Džim Bovi nije bio nepoznat svjedo?e da je pri?a o legendarnom borcu itekako istinita.

Prvi Bovi noževi

Ovo je replika Fowler Bowie noža koji je izložen u Alamu.Danas se pojam Bovi noža povezuje i za dizajn i namjenu tako da se može re?i da su Bovi prvenstveno veliki lova?ki noževi karakteristi?nog sje?iva sa kožnim koricama sa preklapaju?om kop?om. Mnogi proizvo?a?i izra?uju svoj Bovi, ali samo neki sa obrazom mogu da ponude svoj nož kao što je uradila firma Cold Steel sa Laredo Bowie nožem.

Prvi primjerci Bovija su ra?eni za Rezina Bowie-a, Džimovog brata, koji je i sam u?estvovao u konstruisanju ovog noža.

Rezin Bowie u vrijeme kada je konstruisao svoj nož živio je u Luizijanskoj parohiji Avoyelles. Iskovao ga je kova? Jesse Cleft od stare turpije. Rezinova unuka je u pismu koje je poslala Univerzitetu Države Luizijana 1885.-te godine, tvrdila da je ona li?no bila prisutna kada je Cleft kovao nož za njenog djeda.

 

Sandbar bitka

Ovakav nož je poznat kao nož kojim se Bowie koristio u Sandbar borbi (sand - pješ?ana plaža, bar - bar), koja se odigrala 1827. godine izme?u Jim Bowiea i majora Norris Wrighata od Aleksandrije (Luizijana). Na strani majora Norrisa su se borila nekolicina nepoznatih u?esnika. Ova borba se odvijala u Pješ?anom baru na rijeci Misisipi preko puta mesta Natchez. Ovom prilikom, Jim Bowie je bio proboden, ranjen iz revolvera i pretu?en skoro do smrti ali je ipak uspeo da pobijedi u okršaju. Koliko je ova tu?a postala poznata govori ?injenica da se i danas u ameri?kom žargonu borba nožem naziva Sandbar.

Džon, stariji brat Jima Bowie -a je tvrdio da nož iz Sandbar bitke nije bio nož koji je napravio Cleft nego nož koji je specijalno bio napravljen za Bowiea od strane kova?a ?ije je ime bilo Snowden.

Originalni Bovi oblik

Originalni Bovi oblikNajpoznatija verzija Bovi noža je dizajnirana od strane kova?a Džejmsa Bleka (James Black) i prezentovana u obliku drvenog modela još u decembru 1830. godine. Blek je napravio nož koji je Bowie naru?io, a u isto vrijeme je iskovao još jedan nož, veoma sli?an originalnom nožu. Razlika je bila u vrhu sje?iva koje je i sa gornje strane bilo djelimi?no naoštreno, (ta?nije, krivina gornjeg dijela sje?iva).

Blek je ponudio oba noža Boviju i on se odlu?io za modifikovanu verziju noža. Noževi kao taj, sa naoštrenim gornjim dijelom do polovine ili više od polovine sje?iva, danas se nazivaju Sheffild Bowie noževi.

Upravo zbog takvog oblika oštrice, ovaj nož je postao vrlo popularan u nožarskim radionicama Sheffilda. Engleski nožari su razvili masovnu proizvodnja ovakvih noževa za izvoz u USA još krajem 1850. godine. Sheffildski noževi su obi?no imali drške napravljene od ?vrstog drveta, jelenjeg roga, kosti ili nekog drugog ja?eg materijala, pa ?ak i od srebra.

Nakon što je Bovi dobio traženi nož, nije prošlo mnogo vremena po povratku u Teksas do prve kavge. Ovaj put su ga napala trojica pla?enika sa namjerom ga ubiju, me?utim ishod borbe je bio totalno druga?iji.

Bovi je svu trojicu napada?a ubio svojim nožem ?ime mu je slava najopasnijeg borca nožem bila obezbje?ena. Legenda kaže da je prvom od napada?a u jednom zamahu gotovo odrubio glavu, drugi je ostao bez lakta a tre?em je lobanja bila prepolovljena.

Bovi je poginuo u bitci kod Alama. Poslije njegove smrti noževi koje je nosio su postali veoma cjenjeni i slavni. Sudbina originalnog Bowie noža je nepoznata, ali se nož na kom je ugravirano Bowie No.1 nalazi u Istorijskom muzeju Arkanzasa, darivao ga je jedan teksaški kolekcioner. Nau?nim analizama je dokazano da ga je iskovao legendarni kova? Džejms Blek.

James Black je imao tridesetak godina kada je iskovao ?uvenu oštricu a umro je u sedamdesetoj godini odnosno 1870. godine. Tajnu kovanja i kalenja nije prenio nikome a pri?a se da je i sam zaboravio recepturu po kojoj je radio.

Legenda još živi

Laredo BowieMalo je primjera gdje se legenda i istorijski podaci toliko slažu kao kod Bovija, tako da nije nimalo ?udno da najslavnija ameri?ka firma Cold Steel radi dva modela po Bowie konceptu. Prvi je Laredo Bowie knife, a drugi je Trial Master kojeg i ne treba posebno predstavljati!

Evropa je dala prili?no veliki broj noževa Bowie koncepta pa mi nemojte zamjeriti što ?u pomenuti najskuplji ali ne znam da li i najbolji Bovi nož, Falkniven kojeg rade Šve?ani.

Mjesto ro?enja Bowie noža je sada dio starog Istorijskog državnog Washington parka u Arkanzasu, koji broji preko 40 restauriranih zgrada i drugih objekata uklju?uju?i i Blekovu kova?ku radnju. Park je poznat pod nazivom The Colonial Williamsburg of Arkansas. Ameri?ko društvo kova?a je osnovalo koledž u ovom parku kako bi podu?ili nove šegrte, pomo?nike i majstore umetnosti kovanja

Bovi nož Falkniven kojeg rade Šve?aniUz izvinjenje što ne mogu da dokažem, sve mi se ?ini da je upravo oblik Laredo Bowie taj model noža koji je Džim Bovi imao u Sandbar bici. Ovu predpostavku vežem uz u?estalost sli?nog oblika noževa koje su bra?a Bowie nosili i po tome što je James Black otkovao potpuno nov oblik noža. Da li je tako, ne znam ali bih se opkladio u sve osim u pare da je tako.

Obzirom da sam se krenuo izvinjavati, izvinjavam se i drugu Rambu što ga nisam zna?ajnije pomenuo. O njemu ?u pri?ati za kojih nekih okolo 180 godina. Do tada ?u izu?avati šta se sve nalazi i šta sve može da stane u ru?ku Rambovog Bovija.

Autor: Mladen Puziga?a

www.zrno.ba

Komentari (2)
  • fahrudin  - noz
    imam ovaj ogrinalni primjerak bovi noza ,de mi recite kolika je cijena za njega extra stanje
  • fahrudin  - cijena
    koja je cijena ovog noza ako mi moze ko reci ,ja imam orginal bovi oblik
Samo registrirani korisnici mogu pisati komentare!
 
Secured by Siteground Web Hosting