Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Obavjetavamo cijenjene ?itaoce da ?e va i na magazin Zrno izlaziti samo u elektronskom obliku i bi?e dostupan na naoj Internet stranici www.zrno.ba
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
REGISTRACIJA
Trenutno posjetilaca
Trenutno aktivnih Gostiju: 17 
Home Pitolji / revolveri

Pitolji namijenjeni za nove kalibre PDW (Personal Defense Weapopns) nude interesantne perspektive. Balisti?ke osobine koje nudi ova municija su definitivno bolje u odnosu na opte kalibre za kratka oruja, kako u dometu tako i u probojnosti. Upotreba od strane specijalnih snaga je sigurna: teina i umjerene dimenzije su naprotiv oduvijek bili najvanije potrebe ovakvih sastava.

Više...

 

Kao novitet za 2005. godinu, ?eki proizvo?a? oruja ?eka Zbrojovka iz Uherskog Broda predstavila je svoj novi model pitolja ?Z 75 SP-01 namijenjen slubenoj upotrebi, samoodbrani (gra?anima) i streljatvu. Naravno, novina od ovog renomiranog i cijenjenog proizvo?a?a oruja izazvala je odmah interesovanje i radoznalost ire javnosti posebno iz kruga sportskih i IPSC strijelaca, gdje su alatke ove marke itekako cijenjene. Novi model je ujedno i malo osvjeio ponudu ?eke Zbrojovke u klasi slubenog oruja (Full size). Autor: Damir Delibegovi?

Više...

 

Ovoj kategoriji, koja je najbrojnija, pripadaju svi pitolji koji se nalaze u naoruanju jedinica, modifikovani tako da mogu primiti moderatore pucnja (priguiva?e) i razne pomo?ne aparate. U ovom slu?aju tei se ka tome da se obi?no koristi oruje koje je ve? u naoruanju prije svega zbog logisti?ke podrke, ekonomi?nosti i standardizacije obuke. Proizvo?a?i priguiva?a su brojni, a u Evropi postoji francuski Stopson i Sapl, vajcarski Brugger & Thomet, u Americi Gemtech, AWC, OPS Inc., Knights Armament Company.

Više...

 

Pod pojmom silent definiu se pitolji koji su ura?eni tako da to manje proizvode buku prilikom opaljenja metka. Obi?no su to oruja opremljena jednim integrisanim ure?ajem za smanjenje buke. Ovoj grupi oruja pripadaju engleski pitolj Welrod, ameri?ki OSS High Standard HD i kineski Type 64. U ovu kategoriju se ?esto ubrajaju i pitolji koji ispaljuju takozvanu silent municiju, poput ruskog MSP, S4-M i PSS.

Više...

 

Pitolj je poluautomatsko oruje namijenjeno prije svega bliskoj odbrani, ali u pojedinim slu?ajevima, dobre karakteristike ovog oruja dovode do toga da ovo oruje bude posebno cijenjeno u mnogo dinami?nijem kontekstu: specijalne operacije. Posljedice 11. septembra su doprinijele da se, kako u vojnom tako i u policijskom sektoru, posveti ve?a panja specijalnoj opremi, kao i da se kratko oruje prilagodi novim operativnim scenarijima.

Više...

 

?uvena oruarska ku?a Beretta iz Gardone Val Trompia krajem 2004. godine izbacila je na trite novi polimerski service pistol (slubeni pitolj) ?etvrte generacije, PX4 STORM, vrlo modernog estetskog izgleda, koji nastavlja koncept estetske evolucije oruja ovog renomiranog italijanskog proizvo?a?a oruja.

Više...

 

RAZVOJ REVOLVERA - REVOLVERI KOLT

Danas nije rijetkost da se prezime Amerikanca Samuela Colta koristi kao sinonim za svaki revolver, a razlog je nezaobilazna uloga koju je u razvoju revolvera odigrao ovaj konstruktor i proizvo?a?. Sa obzirom na to da je Colt prvi koji je revolver uveo u masovnu vojnu i civilnu upotrebu, te da se razni modeli njegovih revolvera kontinuirano proizvode od 1836. do danas, dovoljan je razlog da zasluuju posebnu prezentaciju. Autor: Fadil Nurki?

Više...

 
Više članaka...
Secured by Siteground Web Hosting