Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Obavještavamo cijenjene čitaoce da će vaš i naš magazin Zrno izlaziti samo u elektronskom obliku i biće dostupan na našoj Internet stranici www.zrno.ba
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Home Vijesti Najnovije Proces prijema oficira i podoficira u OS BiH putem internog konkursa i oglasa

Proces prijema oficira i podoficira u OS BiH putem internog konkursa i oglasa

Ministarstvo odbrane BiH (MO BiH) raspisalo je  Interni konkurs i Oglas za  prijem 38 oficira i 114 podoficira u Oružane snage Bosne i Hercegovine (OS BiH), dana 30.11.2012. godine, a isti je trajao 15 dana od dana objavljivanja. Na interni oglas za oficire prijavilo se 214 kandidata dok se na interni oglas za podoficire prijavilo ukupno 946 kandidata.


Na Interni konkurs i Oglas mogli su aplicirati pripadnici OS BiH koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, uz dodatni uslov da su namanje tri godine proveli u profesionalnoj vojnoj službi do raspisivanja konkursa ili oglasa.

Prilikom prijema oficira i podoficira u OS BiH pored opštih uslova vodilo se računa i o radnom iskustvu kandidata na istim ili sličnim poslovima u OS BiH počevši od 01.01.2006.godine kada su iste nastale i od kada se radi po standardima koje OS BiH usvajaju u sklopu procesa približavanja NATO-u.

Prijem personala u OS BiH vršen je u skladu sa Zakonom o službi u OS BiH, Pravilnikom o prijemu u vojnu službu i Kritrijima za prijem oficira i podoficira u PVS, koji mogu biti različiti za svaki konkurs ili oglas posebno i u zavisnosti od potreba za popunu OS BiH.

Cjelokupan proces je bio u potpunosti transparentan. Oglas je objavljen na WEB stranici MO BiH, a na svim lokacijama OS BiH objavljen je tekst Internog konkursa i Oglasa kao i Kriteriji za prijem oficira i podoficira.

Također, nakon bodovanja i rangiranja svih kandidata na svim lokacijama objavljene su rang liste svih prijavljenih lica sa elementima koji su bodovani, na koje je data mogućnost prigovora, te su nakon rješavanja prigovora na isti način objavljene i konačne rang liste odabranih kandidata sa mogućnošću žalbe MO BiH, čije rješavanje je u toku.

Prilikom razmatranja ispunjenja opštih i posebnih uslova te primjene kriterija svi kandidati su jednako tretirani, a njihovi rezultati na rang listama transparentno prikazani.

MO BiH istrajno je u nastojanju da popunu OS BiH izvrši sa personalom koji ima najbolje kvalifikacije za obavljanje dužnosti na formacijskim mjestima koja se popunjavaju.

Istovremeno, MO BiH u potpunosti razumije želju i nastojanje za ostanak u službi u OS BiH svih onih vojnika kojima zbog starosne dobi nije moguće produžiti profesionalne ugovore, a koji su prema Zakonu o službi u OS BiH navršili 35 godina starosti i čiji je broj  u 2013. godini preko 900 (devet stotina).  MO BiH  će poduzeti sve mjere i aktivnosti da se proces otpuštanja i zamjena personala izvrši uz poštivanje svih prava i obaveza propisanih zakonom.

 

Izvor: Ministarstvo odbrane BiH

www.zrno.ba

11.01.2013.

Komentari (0)
Samo registrirani korisnici mogu pisati komentare!
 
Secured by Siteground Web Hosting